• «Этуаль»

  Салон красоты «Этуаль». Изысканный дизайн, тёплая и уютная атмосфера, высочайший профессионализм и радушие персонала радуют своих посетителей вот уже 15 ...

 • Alexandra.kg

  www. Alexandra.kgТ: 89-99-42© Alexandra Кыргызстан, г. Бишкек, городок Строителей 9.shop@alexandra.kg ...

 • DILBAR

  Дом моды DILBAR носит имя владелицы, ведущего дизайнера и креативного директора Дома – Дильбар Ашимбаевой. DILBAR — линия дизайнерской, преимущественно ...

 • «Северэлектро»

  Открытое акционерное общество «Северэлектро» было образовано 01.07.01 в результате реорганизации АО «Кыргызэнерго». Распредкомпания «Северэлектро» — ведущая энергоснабжающая организация Кыргызской Республики. ...

Новости
Фото
Партнеры
 • «Этуаль»

  Салон красоты «Этуаль». Изысканный дизайн, тёплая и уютная атмосфера, высочайший профессионализм и радушие персонала радуют своих посетителей вот уже 15 ...

 • Alexandra.kg

  www. Alexandra.kgТ: 89-99-42© Alexandra Кыргызстан, г. Бишкек, городок Строителей 9.shop@alexandra.kg ...

 • DILBAR

  Дом моды DILBAR носит имя владелицы, ведущего дизайнера и креативного директора Дома – Дильбар Ашимбаевой. DILBAR — линия дизайнерской, преимущественно ...

 • «Северэлектро»

  Открытое акционерное общество «Северэлектро» было образовано 01.07.01 в результате реорганизации АО «Кыргызэнерго». Распредкомпания «Северэлектро» — ведущая энергоснабжающая организация Кыргызской Республики. ...

 • ТРК «Эхо Манаса»

  ТРК «Эхо Манаса»Токтогазиев М.Т.г. Бишкек, ул. Адыгине 64тел: (312) 499079e-mail: exoefir@mail.ru ...

 • Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики (ОТРК)

  Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики (ОТРК) (кирг.:Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы) — крупнейшая телерадиовещательная корпорация в Киргизии. Организация объединяет телеканалы ...

 • ОАО КыргызТелеком

  ОАО «КЫРГЫЗТЕЛЕКОМ» это крупнейшая телекоммуникационная компания Кыргызстана, Национальный оператор международной и междугородной связей Количество абонентов: 456 137 Юридический адрес: Кыргызская ...

Отделение специальностей
История колледжа

            И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетитин политехникалык колледжи мурунку орто кесиптик билим берүү бөлүмү (ОКББ) (мындан ары КМТУнун политехникалык колледжи) КРнын «Билим берүү жөнүндө» мыйзамынын, КРнын Президентинин Администрация жетекчисинин 06.06.2000-жылдагы № 18-1168 көрсөтмөсүнүн жана И.Раззаков атындагы КТУнун 29.07.2000-жылдагы №78 буйругунун негизинде КРнын ББ ж-а ИМнин 15.06.2000-жылдагы № 403/1 Буйругу менен КТУда түзүлгөн. Орто кесиптик билим берүү бөлүмү – КМТУнун политехникалык колледжинин биринчи директору – т.и.д., профессор А.С. Иманкулова болгон, андан кийин А.С. Сатарова директордун милдетин аткарган, ал эми азыркы учурда колледжди т.и.к., доцент Н.К. Турусбекова башкарып жатат. КМТУнун политехникалык колледжи КРнын «Билим берүү жөнүндө» мыйзамынын, КРнын ББ ж-а ИМнин ченемдик жоболорунун, И.Раззаков атын. КМТУнун жана колледждин ченемдик жоболорунун, И.Раззаков атын. КМТУнун Уставынын жана КМТУнун Окумуштуулар Кеңешинин чечими менен (протокол № 7 31.03.2011 ж.) жана И.Раззаков атын. КМТУнун ректорунун буйругу (протокол № 1/61 24.04.2013 ж.) менен бекитилген колледждин Уставынын негиздеринде өз ишмердигин жүргүзөт жана ал 24.02.2013-жылы кайра каттоодон өткөн (күбөлүк № ГПЮ 0008017).

          Колледждин статусу юридикалык жак катары И.Раззаков атындагы КМТУнун түзүмдүк бөлүгү болуп саналат; орто кесиптик билим берүү тармагында билим берүүчүлүк ишмердиктерин ишке ашырат, турмуш-тиричилик жана кызмат көрсөтүү чөйрөсү үчүн адистерди чыгарат. Бүгүнкү күндөгү негизги милдети – эмгек базарында атаандаштыкка жөндөмдүү, компетенттүү, жоопкерчиликтүү, өз кесибин жакшыбилген жана дайыма кесиптик жактан өсүүгө даяр болгон орто звенодогу жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо болуп саналат. КМТУнун политехникалык колледжинин уюштуруучусу болуп И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети эсептелинет. Колледж 2000-жылы Кыргыз техникалык университетинин алдында орто кесиптик билим берүү бөлүмү (ОКББ) катары түзүлгөн:

 • 2000-жылы 3 адистик ачылган. Алар: «Радиоэлектрондук техникаларды техникалык тейлөө жана оңдоо» (РТТО), «Тикме буюмдарды конструкторлоо жана технологиясы» (ТБКТ), «Чач тарач чеберчилиги жана жасалма косметика» (ЧЧ). Кадрдык курамында 2 штаттык окутуучу болгон жана бардыгы болуп 45 студент 11-класстын базасында окушкан.
 • 2002-жылы алгачкы бүтүрүүчүлөр аякташып, 32 студент адистикке ээ болушкан: «РТТО» адистиги боюнча — 10 киши, «ТБКТ» адистиги боюнча — 12 киши, «ЧЧ» адистиги боюнча — 10 киши аяктаган.
 • 2003-жылы «Аң терилер кийимдерин, баш кийимдерди конструкторлоо жана технологиясы» аттуу жаңы адистик ачылган. Ошол учурда кадрдык курам 11 штаттык окутуучуга жеткен.
 • 2005-жылы билим берүүнүн жаңы стандарттарына ылайык алардын аталыштары «Тикме буюмдарды моделдештирүү жана конструкторлоо», «Чач тарач чеберчилиги», «Аң тери буюмдарын моделдештирүү жана конструкторлоо» деп өзгөргөн. Өз кезегинде жаңы окуу пландары киргизилген.
 • 2010-жылы биринчи жолу орто мектептердин 9-класс базасында кабыл алуу уюштурулган, ошондой эле «Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)» жаңы адистиги ачылган.
 • 2013-жылы баштапкы кыскартылган сөз ОКББ азыркы аталышта — И.Раззаков атындагы КМТУнун политехникалык колледжи деп өзгөртүлгөн.

Эмгек рыногунда адистердин зарыл талап кылынышынын жана билим берүү кызматын көрсөтүү багытында атаандаштыктын өсүш өзгөрүүсүнө байланыштуу колледж жаңы адистиктерди ачуу боюнча иштерди кеңейтип жатат. Азыркы учурда колледж өзүнүн аракеттеги лицензиясына ылайык орто кесиптик билим берүү чөйрөсүндө билим берүүчүлүк ишмердигин 9 адистиктер боюнча жүргүзүп жатат, алар

9-класстын базасында — 2 жыл 10 ай,

11-класстын базасында – 1 жыл 10 ай окуу мөөнөттөрү менен окушат:

— 260903 «Тикме буюмдарды моделдештирүү жана конструкциялоо» (ТБМК);

— 100108 «Чач тарач чеберчилиги» (ЧЧ);

— 210308 «Радиоэлектрондук техникаларды техникалык тейлөө жана оңдоо» (РТТО);

— 140212 «Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)» (ЭЖ);

— 190604 «Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо» (АУТТО);

— 190701 «Жүк ташууну уюштуруу жана унааны башкаруу (аба унааларынан башка унааларды түрлөрү боюнча)» (ЖУУБ);

2015 жылы дагы 8 адистиктер ачылды:

— 140210 «Гидроэлектроэнергетикалык орнотмолор» (ГЭЭО);

— 140206 «Электрдик станциялар, тармактар жана системалар» (ЭСТС);

— 140603 «Электр машиналары жана аппараттары» (ЭМА);

— 230110 «Техникалык эсептөөчү каражаттарды жана компьютердик тармактарды техникалык тейлөө» (ТЭККТТТ);

— 260901 «Тигилген буюмдардын технологиясы» (ТБТ);

— 280105 «Өзгөчө кырдаалда коргонуу» (ӨКК);

-150413 «Соодада жана коомдук тамактануудагы жабдууларды техникалык эксплуатациялоо» (СКТЖТЭ);

— 151001 «Машина куруунун технологиясы» (МКТ).

F__Юбилейная книга 23.12

И. Раззаков атын. КМТУнун Политехникалык колледжинин
2000-жылдан 2015-жылга чейинки студентеринин контингенти

         Колледж иштеген жылдардын ичинде аны 850 дөн ашык дипломдуу адистер бүтүрүп чыгышты. Азыркы учурда Республиканын бардык аймактарынан, КМШ өлкөлөрүнөн жана алыскы чет өлкөлөрдөн келген 1300дөн ашык студенттер колледжде окуп жатышат. Акыркы жылдардын мүнөздүү өзгөчөлүгү бул – жалпы билим берүү мектептериндеги 9-класстын бүтүрүүчүлөрүн кабыл алуунун көбөйүшү жана абитуренттердин адистиктерди туура тандай билүүсү болуп саналат.

        Колледжде абитуренттерди кабыл алуунун динамикасы акыркы жылдардагы туруктуу өсүштү далилдеп турат: 2009-жылы – 68 абитуриент кабыл алынса; 2010-жылы — 180; 2011-жылы – 210; 2012-жылы — 212; 2013-жылы — 232; 2014-жылы — 483; 2015-жылы – 671-абитуриент окууга кабыл алынды. Бүтүрүүчүлөрдү ишке орноштуруунун динамикасы көрсөткөндөй, бүтүрүүчүлөрдүн 20 % дан ашыгы окуусун улантуу үчүн жогорку окуу жайларга, жана 60 % тандаган адистиги боюнча ишке орношуп жатышат: 2010-ж. – 70 %, 2011-ж. – 80 %; 2012-ж. – 65 %; 2013-ж. – 83 %; 2014-ж. – 87 %, 2015-ж — 88%.     Колледждин ишенимдүү социалдык өнөктөштөрү төмөнкүлөр болушат: КТРК Бишкек шаары, ТРК Эхо Манаса, Сары-Өзон, ЭлТР ОТРК, ОсОО «Эфор Бишкек ЛТД», ОАО РПО РМТР, ОАО «Кыргызтелеком», «Nikai», «Patriot KG», «Райс», телерадио-мастерскойлор, ОсОО «Деском», ОсОО «Алтын тамга», ОсОО «Дасмедиа», ОсОО «БизнесФормат», ИЦ «Текник», ОсОО Автомат – Радиатор, ОАО «Акжолтой», ОсОО Рем Электро Сервис, ОсОО «Азо-Элита», «Дильбар» мода үйү, дизайн – студия «КAN – fashion», «Александра» тигүүчүлүк бирикмеси, «Руссоль» тигүүчүлүк компаниясы, «E-line moda» тигүүчүлүк компаниясы, ОсОО «Фабертекс», «Назик» тигүүчүлүк фабрикасы, «Елена», «Жылдыз», «Каприз», «Бермет», «Көктөм» ательелери, «Текстим» тигүүчүлүк ишканасы, «Панины» жеке тигүүчүлүк ишканасы, «Минбаева З.У.» тигүүчүлүк ишканасы, «Алета», «Клеопатра», «SP Ledu» сулуулук салондору, «Этуаль», «Пери» салондору, ОсОО «Студия Данияр», автобаза ДЗ, ОсОО «Азиямоторс», ААК «Түндүк электр», АРЭС, Батыш РЭС, Чыгыш РЭС, Сокулук РЭС, Токтогул ГЭС, Бишкек шаардык ЖЭБ, Ат-Башы РЭС, ОсОО «Бийик KG», Ала-Бука РЭС, ААК «Чыгыш электр», Тоң РЭС, Чолпон-Ата РЭС, ОсОО «Рем электро сервис», Талас РЭС жана УЭС, Ташкөмүр ГЭС, Кемин РЭС, ОАО «Бишкек теплосеть», Курпсай ГЭС, Талас ПВЭС ж.б. Жаңы адистиктерди ачуу боюнча башка тармактар менен да кызматташуу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат.   Колледжде адистерди сапаттуу даярдоону биринчи кезекте окутуучулар курамы камсыз кылат жана ал алардын квалификациясына, окуу-усулдук, тарбиялык иштерди аткара билүүсүнө жараша болот. Штаттык расписаниеге жараша колледж орто кесиптик билим берүүнүн талаптарына жооп бере турган окутуучулар курамынан топтолгон. Колледждин окуу процессине университеттин профессорлору жана окутуучулары тартылган, ал эми дипломдук иштердин рецензенттери жана Мамлекеттик аттестациялоо комиссиясынын мүчөлөрү башка жактан саат-акылары менен чакырылат.

         Бүгүнкү күнү КМТУнун политехникалык колледжинде 90дон ашык кызматкерлер иштешет, алардын ичинен 70 окутуучу контракт менен, анын ичинен 49 штаттык окутуучу иштеп жатышат, ошондой эле КМТУдан, ААК «Кыргызтелекомдон», ААК «Түштүк электрден», «КAN – fashion» дизайн – студиядан, И.Арабаев атындагы КМПУнун колледжинен жана башка жерлерден окутуучулар биргелештирүү менен эмгектенишет. Алардын ичинен 5 илимдин кандидаты, 2 билим берүүнүн отличниги жана жакынкы чет өлкөлөрдүн ЖОЖдорунун бүтүрүүчүлөрү. (Ленинград жеңил өнөр жай институту, Иваново текстиль институту, Томск улуттук илимий политехникалык университети, Алма-Ата Энергетикалык институту, Ташкент текстиль институту, Витебск индустриалдык-педагогикалык колледжи жана Кыргызстандын алдынкы ЖОЖдорунун бүтүрүүчүлөрү) 2010-2015-жылдары окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу боюнча жакшы өзгөрүүлөр болду, иштегендердин орточо жашы 39 жашты түздү, керектүү багыттар боюнча (маалыматтык-коммуникациялык технологиялар, заманбап педагогикалык технологиялар, билим берүүнүн сапатын башкаруу, жаңы экономикалык шарттарда билим берүү мекемелерин башкаруу) квалификациясын жогорулатып турушат. Колледждин материалдык-техникалык базасы КМТУнун аймагында жайгашкан.

        Колледж ыкчам башкаруудагы өзүнчө окуу корпусу, окуу-өндүрүштүк өнөрканасы (УПШМ) бар, ошондой эле «Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы», «Энергия менен жабдуу», «Электр механикасы»,«Радиоэлектрондук техника», «Дене тарбиясы», «Унаадагы менеджмент», «Автомобиль унаасы», «Байланыш каражаттары жана коммутациялар системасы» ж.б. кафедралардын лабораториялык базаларын пайдаланат. Колледждин окуу корпусунда окутуу 32 окуу кабинеттеринде жүргүзүлөт. Жетекчилик тарабынан кабинеттерди жабдуу жана жаңы өнөрканаларды түзүү боюнча чаралар көрүлүп турат. Окуу корпустун капиталдык оңдоп-түзөө иштери мезгил-мезгили менен өткөрүлүп турат, адистиктер боюнча окуу лабораториялары бөлүнүп берилет жана практикалык окутуунун натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн заманбап лабораториялар, тиешелүү жумушчу дубал гезиттери даярдалууда.

коллектив

Колледждин эмгек жамааты

Сотрудники колледжа

  • Подробнее

  • Подробнее

  • Подробнее

  • Подробнее

  • Подробнее

  • Подробнее

 

Абитуриенту

Информационный пакет подготовки специалистов среднего профессионального образования по кредитной технологии обучения 2017-2018 уч. год.

Правила приема в образовательные программы среднего-профессионального образования КГТУ им. И.Раззакова

Информационные буклеты для абитуриентов Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова

БУКЛЕТ

 

Материалы по профориентационной работе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антикоррупционная работа

Финансовая отчетность — 2018

Финансовая отчетность — 2017

Финансовая отчетность — 2016

 

 

Миссия Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова

30 января 2014 года утверждена Стратегия развития Политехнического колледжа КГТУ на период  2014 – 2020 годы   в соответствии со Стратегией развития образования КР на 2012 – 2020 годы и  Стратегией развития КГТУ на период  2014 – 2020 годы, где определены миссия, стратегические цели и задачи колледжа.

Миссия колледжа:   

Подготовка высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных, компетентных, ответственных,  свободно владеющих своей профессией и готовых к постоянному профессиональному росту. Обеспечение такого уровня, качества работы колледжа позволит войти ему в число лучших учебных заведений системы среднего профессионального образования.

Цель: создание и поддержание  образовательных условий для получения качественного образования с учетом потребностей рынка труда и удовлетворения потребностей экономики Кыргызской Республики в кадрах высокой квалификации.

Основные задачи:

 1. Планирование развития колледжа в современных социально-экономических условиях.
 2. Совершенствование образовательного процесса.
 3. Совершенствование воспитательной работы и внеучебной деятельности.
 4. Развитие кадрового потенциала.
 5. Укрепление материально-технической базы.

Важнейшие целевые показатели:

 • Выполнение набора абитуриентов по заявке работодателей
 • Сохранность контингента студентов
 • Количество преподавателей, имеющих ученое звание
 • Количество преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию
 • Количество кабинетов, аудиторий, оснащенных средствами современных информационно-коммуникативных технологий
 • Количество преподавателей и сотрудников колледжа, освоивших информационно-коммуникативные технологии
 • Количество занятий с применением электронных средств обучения
 • Количество модернизированного учебно-лабораторного, учебно-производственного и аудиторного оборудования
 • Количество кабинетов, располагающих оборудованным рабочим местом для преподавателей
 • Создание автоматизированной системы контроля образовательного процесса колледжа
 • Доля привлеченных внебюджетных средств
 • Количество специальностей по программам СПО КР, переподготовки и получения второй профессии
 • Качественная обеспеченность колледжа рабочими программами учебных дисциплин в соответствии с требованиями ГОС СПО КР
 • Обеспеченность УМК дисциплин
 • Сотрудничество со специализированными кафедрами КГТУ
 • Сотрудничество с работодателями
 • Количество выпускников, получивших дипломы с отличием
 • Трудоустройство выпускников
 • Закрепляемость выпускников на предприятиях

Ожидаемые результаты реализации:

 1. Увеличение качественного и количественного контингента студентов колледжа.
 2. Выпуск конкурентоспособных специалистов, способных к самоутверждению и самореализации в современном обществе.
 3. Разработка модели управления единой образовательной и воспитательной систем колледжа, направленных на профессиональное   самоопределение студентов.
 4. Улучшение инфраструктуры колледжа, рост материально-технической и учебно-методической базы.
 5. Обеспечение образовательного и воспитательного процесса высококвалифицированными педагогическими кадрами.
 6. Развитие системы привлечения внебюджетных средств, системы социального взаимодействия по трудоустройству выпускников колледжа.

Согласно Стратегии развития колледжа на период до 2020 года разработан

С тратегический план развития подробно с планом мероприятий. Ниже представлены основные направления работ:

 1. Планирование развития колледжа в современных социально-экономических условиях.

1.1. Формирование и пополнение нормативно-правовой базы, регламентирующей основные направления деятельности колледжа.

1.2.  Изучение и внедрение в практику управления колледжем методов современного менеджмента; развитие механизмов самоуправления колледжем.

1.3. Обеспечение участия студентов в управлении колледжем, развитие студенческого самоуправления.

1.4. Внедрение в управленческую деятельность, учебный процесс, социально — воспитательную работу современных информационных и телекоммуникационных технологий.

1.5. Повышения квалификации по информационно-коммуникационно — технологической компетентности педагогических и административных кадров.

1.6. Создание банка информационных данных, внедрение и совершенствование электронного документооборота.

1.7. Совершенствование материально-технической базы компьютерного оборудования учебных кабинетов, лабораторий, администрации колледжа.

 1. Совершенствование образовательного процесса.

2.1. Формирование основных и дополнительных профессиональных образовательных программ колледжа, ориентированных на потребности перспективных рынков труда:

2.1.1. Подготовка к внедрению новых ГОC КР, основанных на модульно-компетентностном подходе, обеспечение преемственности уровней образования СПО и ВПО КР: «колледж-вуз».

2.1.2. Освоение и реализация эффективных технологий обучения, создание нового поколения учебно-методического обеспечения ГОС КР.

2.1.3. Информационно-коммуникационное сопровождение учебного процесса.

2.1.4. Заключение с работодателями договоров о социальном партнерстве  по организации  учебной  и производственной практик в рамках модульно-компетентностного подхода; приведение содержания производственной практики в соответствие с запросами личности, с потребностями рынка труда, перспективами развития социальной сферы и экономики Республики.

2.1.5. Изменение содержания производственной практики и его качественного обновления с учётом перехода обучения современным технологиям и развития личностно-профессиональных компетенций специалистов в соответствии с требованиями работодателей.

2.1.6. Развитие и реализация дополнительных программ профессионального образования, программ переподготовки и повышения квалификации специалистов среднего звена и рабочих кадров (служащих) на базе колледжа; разработка, адаптация и внедрение моделей сокращения сроков подготовки по программам подготовки специалистов среднего звена.

2.1.7. Создание условий для гармонического развития личности и реализации её творческой активности; реализация факультативов «Основы поведения на рынке труда», «Профессиональная адаптация», «Технология поиска работы», «Основы рыночной экономики», «Бизнес — практикум» и «Введение в предпринимательство» и др.,  программы которых включают упражнения, тесты, беседы, ролевые игры, коммуникативные ситуации.

2.2. Организация деятельности по профессиональной ориентации:

2.2.1. Создание и организация деятельности профориентационного центра колледжа, в задачу которого входит оказание профориентационных  услуг учащимся школ,   популяризация колледжа и его специализаций.

2.2.2. Разработка  и внедрение новой модели профориентационной работы, основанной на личностных ориентациях выпускников школ и спроса рынка труда с целью более качественного набора первокурсников.

3.3. Издание печатной и медиапродукции, ориентированной на поддержку профессионального выбора молодежи.

2.2.4. Заключение с школами договоров о социальном партнерстве  по организации  профориентационной работы и дополнительного тестирования школьников. Проведение дней открытых дверей с целью привлечения выпускников общеобразовательных учреждений для обучения в колледже.

2.2.5. Размещение на официальном сайте университета и колледжа информации по программам профессиональной подготовки и  дополнительному профессиональному  образованию.

2.2.6. Размещение в СМИ сведений о профессиональной деятельности колледжа и условиях приема абитуриентов,  съёмка рекламных роликов о жизни и деятельности колледжа, изготовление агитационно-наглядных материалов, буклетов,  стендов, рекламных щитов, баннеров с символикой колледжа.

2.3. Внедрение системы оценки качества профессионального образования в колледже:

2.3.1. Развитие открытой системы информирования об образовательных услугах, обеспечивающих своевременное обновление, достоверность информации и доступность.

2.3.2. Проведение внутреннего мониторинга качества обучения по всем дисциплинам общеобразовательного и профессионального блоков;  мониторинга трудоустройства выпускников по   специальности как показателя качества образовательных услуг; мониторинга удовлетворенности работодателей и населения доступностью и качеством образовательных услуг.

2.3.3. Разработка и реализация системы оценки качества образовательной деятельности педагогического коллектива.

2.3.4. Разработка и совершенствование контрольно-оценочных средств УМК дисциплин, программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с модульно-компетентностным подходом ГОС СПО КР.

2.3.5. Участие работодателей в экспертизе аттестационных материалов, критериев оценки и в процедурах промежуточной и итоговой государственной аттестации  выпускников колледжа.

2.3.6. Создание нового поколения учебно-методических комплексов (УМК) для обеспечения образовательного процесса, отвечающего требованиям стандарта нового поколения.

2.3.7. Привлечение работодателей в качестве преподавателей спецкурсов, что позволило бы усилить адаптационный потенциал выпускников на современном рынке труда и повысить их шансы на эффективное трудоустройство и становление профессиональной карьеры.

2.3.8. Разработка авторских педагогических технологий.

 1. Совершенствование воспитательной работы и внеучебной деятельности:

3.1. Поддержка студентов, проживающих в общежитиях университета и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания.

3.2. Организация целенаправленной работы по патриотическому и гражданскому воспитанию как эффективного средства подготовки выпускников к самостоятельной жизни.

3.3. Профилактика асоциального поведения студента колледжа за счет организации максимальной занятости студента.

3.4. Повышение уровня социальной защищенности студента и работников колледжа через оказание материальной поддержки в трудных жизненных ситуациях.

3.5. Обеспечение информационными и научно-методическими материалами по организации и проведению воспитательной деятельности.

3.6. Совершенствование и стимулирование работы кураторов студенческих групп, старост, Совета студенческого самоуправления.

3.7. Сохранение и развитие традиций колледжа через систему внеучебных   мероприятий.

3.8. Организация и поддержка участия студентов в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях, КВН и др.

 1. Развитие кадрового потенциала:

4.1. Разработка системы профессионального отбора преподавателей при приеме на работу и  критериев оценки их деятельности.

4.2. Использование разнообразных форм повышения квалификации преподавателей с учетом Стратегии развития колледжа; стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения на предприятиях по направлениям подготовки;  привлечение к преподаванию специалистов с предприятий в рамках социального партнерства.

4.3. Разработка механизма анализа и оценки профессиональной компетенции преподавателей и мастеров производственного обучения.

4.4. Создание  экспериментальных групп по внедрению инновационных технологий в образовательный процесс.

4.5. Совершенствование механизмов мотивации и стимулирования педагогической деятельности сотрудников колледжа; формирование эффективной кадровой политики, направленной на привлечение и закрепление молодежи.

4.6. Разработка и  внедрение системы по стимулированию на конкурсной основе преподавателей, занятых внедрением в учебный процесс инновационных образовательных технологий и методов обучения, рекомендованных ГОС СПО КР.

 1. Укрепление материально- технической базы:

5.1. Развитие инфраструктуры колледжа, в том числе ремонт здания (текущий ремонт УПШМ,   ремонт учебного корпуса, прилегающей территории и др.)

5.2. Развитие материально-технической базы  до уровня требований  ГОС СПО КР, в том числе открытие новых лабораторий и оснащение их современным учебно-лабораторным оборудованием.

5.3. Развитие учебно-методической базы колледжа до уровня требований ГОС СПО КР, в том числе  приобретение учебной, учебно-методической, научно-методической и художественной литературы  для обновления фондов библиотеки университета и колледжа, создание учебно-методической базы для освоения педагогами современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий.

5.4. Создание материально-технических условий для эффективного использования инновационных технологий в учебном процессе.

5.5. Поддержание общественного порядка на территории колледжа; обеспечение безопасности труда и обучения.

Разработан детальный план мероприятий по реализации данной Стратегии развития колледжа, согласно которого составляется  годовой план по направлениям деятельности колледжа.

 

Нормативные документы

Положение об оценке соответствие учебно-методического обеспечение  ОПОП Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова

Положение о системе менеджмента качества Колледжа

Положение о системе оценки качества образования

 

График учебного процесса Политехнического колледжа КГТУ за 2018-2019 учебный год

Академический  календарь экспериментальных групп  за 2018-2019 учебный год

Академический  календарь  выпускного курса за 2018-2019 учебный год

Академический  календарь  1 курса на базе 9 класса за 2018-2019 учебный год

Академический календарь  для 1 курса на базе 11 класса и 2 курса на базе 9 класса за 2018-2019 учебный год

Положение о ведении журналов учета теоретического обучения, посещаемости и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся Политехнического колледжа КТГУ им.И.Раззакова

Положение об учебных помещениях 

Положение о правилах оформления и сдачи зачетно-экзаменационных ведомостей

Положение об учете рабочего времени

Положение об учебной части

Положение о Мониторинге оценки удовлетворенности потребителей кочеством образовательной услуги

Положение о Повышении квалификации сотрудников

Положение о старосте и активе учебной группы

Положение о порядке выдачи академических справок

Положение о мониторинге оценки содержание УМК дисциплин

Положение о конкурсе профессионального мастерства Чемпионат профессий

Положение об организации и проведении соцопроса

Инструкция по охране труда

Инструкция по организации и проведении экскурсионных занятий

Инструкция о процедуре проведения апелляции

Инструкция для проведения  противопожарного инструктажа

Перечень документов системы обеспечения качества образования СПО
Политехнический колледж КГТУ им. И. Раззакова

Положение о Политехническом колледже  КГТУ им. И.Раззакова

Положение О ведении журналов учета теоретического обучения, посещаемости и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова.

Положение о выпускной квалификационной работе Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова

Положение о кураторе студенческой группе Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова

Положение об оплате труда работников Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова

Об организации учебного процесса в Политехническом колледже КГТУ  им. И.Раззакова

И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин 2018-2019-окуу жылына иш планы

План работы Политехнического колледжа КГТУ  им.И.Раззакова на 2018-2019 учебный год

Об организации практик студентов Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова

Положение о педагогическом совете Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова

О порядке оформления, ведения, учета зачетных книжек, студенческих билетов Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова

Положение о порядке ведения видеонаблюдения (с записью голоса) на территории Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова

Положение о предметно-цикловой комиссии Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова

Положение о профориентационном центре Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова

Положение о Студенческом самоуправлении Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова

Положение об учебно-методической комиссии Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова

Положение об общежитии Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова

Положение об учебно-исследовательской работе студентов (обучающихся) Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова

Инструкция по проведению экзаменов и  зачетов в Политехническом колледже КГТУ им. И. Раззакова

Единые требования к обучающимся Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова

Требования к внешнему виду преподавателей, сотрудников и студентов Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова

Положение о социальной поддержке студентов Кыргызского государственного технического университета им. И.Раззакова

Кадровое обеспечение Политехнического колледжа КГТУ на 19.01.2018

Паспорт, Устав колледжа, Устав Совет студенческого самоуправления

Устав Политехнического колледжа КГТУ им.И.Раззакова

Паспорт Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова

Устав Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова

Устав о Совете студенческого самоуправления Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова

Руководство по применению документооборота при восстановлении, переводе и повторном обучении студентов КГТУ им. И.Раззакова

Регламент электронного документооборота Отдела информационных технологий и технического обслуживания компьютеров (ОИТТОК) со структурными подразделениями КГТУ им. И.Раззакова на основе AVN EDOC

 

 

Стратегия развития

Стратегия развития Политехнического колледжа на период 2014-2020 г.г.  КГТУ им. И.Раззакова

И.Раззаков атын. КМТУнун Политехникалык колледжинин 2014-2020 ж.ж. өнүгүү стратегиясы

И.Раззаков атын. КМТУнун Политехникалык колледжинин 2014-2020 ж.ж. өнүгүү стратегиясын ишке ашыруу иш-чараларынын планы

План мероприятий по реализации стратегии развития Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова на период 2014-2020 г.г.

План работы Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова на 2017-2018 уч. год.

Годовой отчет Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова за 2016-17 уч. год.

 

ОПОП

Изменения и дополнения в ОПОП МКШИ

Изменения и дополнения в ОПОП 260901 Технология швейных изделий

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования. Специальность 260901 Технология швейных изделий

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования. Специальность 280105 Защита в чрезвычайных ситуациях

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования. Специальность 261203 Полиграфическое производство

Основная профессиональная образовательная программа профессионального образования. Специальность 151001 Технология машиностроения

Основная профессиональная образовательная программа профессионального образования. Специальность 150413  Техническая эксплуатация оборудования в торговле и в общественном питании

Основная профессиональная образовательная программа профессионального образования. Специальность  210402 Средства связи с подвижными объектами

НИР преподавателей, УИР студентов

Изданные статьи, программы, дипломы

Сертификаты сотрудников Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова

Дипломы, грамоты, благодарности

 

instagram takipçi hilesi
instagram beğeni hilesi
instagram takipçi

Для поддержки стабильности и мира в республике и регионе, безусловно, необходимо обеспечить безопасную жизнь каждого человека, общества и страны в целом. Для этой цели факультет Международных отношений и востоковедения создал сеть университетских форумов в стране, которые в форме дебатов обсуждают существующие проблемы с выработкой стратегии разрешения проблем. Штаб квартирой этих региональных мероприятий является Национальный Университет им.Ж.Баласагына.

Цели настоящего проекта:

— объединение молодежи всех регионов Кыргызстана – лидеров следующего поколения нашей страны

— предоставление свободной площадки для общения и выработки новой стратегии развития

— мобилизация усилий молодежи на развитие регионов страны

— обсуждение и выработка первых шагов в реализации задач стратегического развития КР

— обсуждение принципов политико-правового регулирования донорской помощью

— введение инновационных подходов в реализацию данной стратегии путем консолидации усилий государства, бизнес структур, гражданского общества и международных организаций на благо развития регионов Кыргызстана и Центральной Азии.

В открытии «Мирных игр» приняли участие ректор КНУ им.И.Ж.Баласагына, профессор К.Ж. Садыков, секретарь совета безопасности КР Д.К.Сагынбаев, экс вице-премьер-министр КР Б.Мамбетов, постоянный  представитель японского агентства по международному сотрудничеству Кикучи Казухико и т.д.

За первенство боролись ведущие Вузы Бишкека: КНУ,КТУ Ала-Тоо, МУК, КГТУ им.И.Разазкова, КГУ им.И.Арабаева, КГУСТА, Академия МВД, КГМА и Ош ГУ. В итоге команда из КГТУ им.И.Раззакова заняла первое место, что очень немаловажно, ведь наш ВУЗ впервые принимает участие в «Мирных играх», и такой дебют для нас большая победа.

 

 

Vicdanı olmayan düşlerin aktif bakış açıları insanları olumsuz etkileyebilmektedir. Bu yüzden yapılması gereken iyi birseçip bazı konularda farkındalık yaratabilmektir. İnsansanların kendini düzgün anlattığı yerler içerisinde sorumluluk alabilmenin güzelliği herkes adına avantajlı olacaktır. Kısca seks deneyimlerinizden korkmayın içinizde bulunan doğrulara inanın ki yaşamınız güzel devam edebilsin

<div style=»display: none;»

istanbul escort

turbanlı escort

şişli escort

halkalı escort

istanbul escort

kartal escort

istanbul escort

pendik

avcılar escort

esenyurt escort

ataköy

 

авыаваыавыаываыаавыааыаыавыавыавав

Заседание конкурсной комиссии состоится: 17.06.2019 г.

Конкурсные выборы состоятся на заседании Ученого совета КГТУ:  26.06.2019 г.

 

пп

Наименование вакантных должностей / ученых званий Ф.И.О.

ППС, участвующего в конкурсе

Ученая степень, ученое звание
1 Зав. кафедрой «Техносферная безопасность» Омуров Ж.М. К.т.н.
2 Профессор кафедры «Технология машиностроения» Омуралиев У.К. К.т.н., доцент
3 Доцент кафедры «Организация перевозок и безопасность движения» Бекбоев А.Р. К.т.н., доцент
4 Доцент кафедры «Техносферная безопасность» Сыдыков Ж.Дж. К.т.н., доцент
5 Доцент кафедры «Электроснабжение» Асиев А.Т. К.т.н., доцент
6 Доцент кафедры «Электроснабжение» Рырсалиев А.С. К.т.н., доцент
7 Доцент кафедры «Электроснабжение» Куржумбаева Р.Б. К.т.н., доцент

 

На сегодня легкая промышленность является одним из флагманов в Кыргызстане, которая, несмотря на все трудности, уверенно и динамично развивается. Развитие дизайнерского мастерства в Кыргызстане нашло признание в мировой индустрии моды и искусства. Поэтому все больше и больше людей задействованы в этой отрасли, которые вносят непосильный вклад в её развитие. Ежегодно награждаются самые почетные представители данной отрасли Ассоциацией предприятий легкой промышленности КР «Легпром» в профессиональный праздник «День работника легкой промышленности». 9 июня 2019 года Почетной Грамотой были награждены Турусбекова Н.К. – директор Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова и Аманова Н.С. – преподаватель специальности «МКШИ» Политехнического колледжа КГТУ за значительный вклад в развитие отечественной текстильно-швейной отрасли.

 

Коллектив Политехнического колледжа поздравляет с профессиональным праздником и желает Вам крепкого здоровья, творческих успехов, стабильности и благополучия Вам и Вашим семьям.

11 июня 2019 года кафедра «Менеджмент» ИЭФ КГТУ им. И. Раззакова подписали Меморандум с ОсОО ХЭППИджоб о взаимном сотрудничестве, с целью тесного взаимодействия и развития партнёрства в вопросах трудоустройства молодых кадров, выпускников кафедры «Менеджмент».

Меморандум руководствуется совместной работой в вопросах поиска, подготовки, и переподготовки, трудоустройства выпускников кафедры; организаций семинаров, мастер – классов, тренингов по актуальным вопросам подготовки специалистов для выхода на рынок труда; ярмарки вакансий с привлечением работодателей и содействия трудоустройства выпускников; возможности прохождения производственных практик в соответствии со специальностью.

На кафедре «Менеджмент» в этом году завершают обучение 17 бакалавров и 14 магистрантов. Есть надежда, что все они найдут достойную работу с высокооплачиваемой заработной платой.

13 июня 2019 года ректоратом КГТУ им. И. Раззакова был обсужден и подписан Меморандум с ОсОО «ХЭППИджоб» о взаимном сотрудничестве с рядом кафедр («Менеджмент», «Автомобильный транспорт», «Технология машиностроения») с целью тесного взаимодействия и развития партнёрства в вопросах трудоустройства молодых кадров, выпускников бакалавров и магистров нашего университета.

Меморандум руководствуется совместной работой в вопросах поиска работодателей, подготовки переподготовки, трудоустройства выпускников кафедры, организаций семинаров, мастер – классов, тренингов по актуальным вопросам подготовки специалистов для выхода на рынок труда, ярмарки вакансий с привлечением работодателей и содействия трудоустройства выпускников; возможности прохождения производственных практик  в соответствии со специальностью.

8 июня 2019 года во дворце спорта им.Кожомкула состоялся Первый летний фестиваль сыра и вина где, членами жюри являлись наши коллеги, профессионалы своего дела д.т.н., профессор Мусульманова М.М. и доцент Мамбетова А.Ш. А так же на фестивале приняли участие преподаватели и магистранты нашей кафедры.

instagram takipçi hilesi
instagram beğeni hilesi
instagram takipçi

Для поддержки стабильности и мира в республике и регионе, безусловно, необходимо обеспечить безопасную жизнь каждого человека, общества и страны в целом. Для этой цели факультет Международных отношений и востоковедения создал сеть университетских форумов в стране, которые в форме дебатов обсуждают существующие проблемы с выработкой стратегии разрешения проблем. Штаб квартирой этих региональных мероприятий является Национальный Университет им.Ж.Баласагына.

Цели настоящего проекта:

— объединение молодежи всех регионов Кыргызстана – лидеров следующего поколения нашей страны

— предоставление свободной площадки для общения и выработки новой стратегии развития

— мобилизация усилий молодежи на развитие регионов страны

— обсуждение и выработка первых шагов в реализации задач стратегического развития КР

— обсуждение принципов политико-правового регулирования донорской помощью

— введение инновационных подходов в реализацию данной стратегии путем консолидации усилий государства, бизнес структур, гражданского общества и международных организаций на благо развития регионов Кыргызстана и Центральной Азии.

В открытии «Мирных игр» приняли участие ректор КНУ им.И.Ж.Баласагына, профессор К.Ж. Садыков, секретарь совета безопасности КР Д.К.Сагынбаев, экс вице-премьер-министр КР Б.Мамбетов, постоянный  представитель японского агентства по международному сотрудничеству Кикучи Казухико и т.д.

За первенство боролись ведущие Вузы Бишкека: КНУ,КТУ Ала-Тоо, МУК, КГТУ им.И.Разазкова, КГУ им.И.Арабаева, КГУСТА, Академия МВД, КГМА и Ош ГУ. В итоге команда из КГТУ им.И.Раззакова заняла первое место, что очень немаловажно, ведь наш ВУЗ впервые принимает участие в «Мирных играх», и такой дебют для нас большая победа.

 

 

Vicdanı olmayan düşlerin aktif bakış açıları insanları olumsuz etkileyebilmektedir. Bu yüzden yapılması gereken iyi birseçip bazı konularda farkındalık yaratabilmektir. İnsansanların kendini düzgün anlattığı yerler içerisinde sorumluluk alabilmenin güzelliği herkes adına avantajlı olacaktır. Kısca seks deneyimlerinizden korkmayın içinizde bulunan doğrulara inanın ki yaşamınız güzel devam edebilsin

<div style=»display: none;»

istanbul escort

turbanlı escort

şişli escort

halkalı escort

istanbul escort

kartal escort

istanbul escort

pendik

avcılar escort

esenyurt escort

ataköy

 

авыаваыавыаываыаавыааыаыавыавыавав

Заседание конкурсной комиссии состоится: 17.06.2019 г.

Конкурсные выборы состоятся на заседании Ученого совета КГТУ:  26.06.2019 г.

 

пп

Наименование вакантных должностей / ученых званий Ф.И.О.

ППС, участвующего в конкурсе

Ученая степень, ученое звание
1 Зав. кафедрой «Техносферная безопасность» Омуров Ж.М. К.т.н.
2 Профессор кафедры «Технология машиностроения» Омуралиев У.К. К.т.н., доцент
3 Доцент кафедры «Организация перевозок и безопасность движения» Бекбоев А.Р. К.т.н., доцент
4 Доцент кафедры «Техносферная безопасность» Сыдыков Ж.Дж. К.т.н., доцент
5 Доцент кафедры «Электроснабжение» Асиев А.Т. К.т.н., доцент
6 Доцент кафедры «Электроснабжение» Рырсалиев А.С. К.т.н., доцент
7 Доцент кафедры «Электроснабжение» Куржумбаева Р.Б. К.т.н., доцент

 

На сегодня легкая промышленность является одним из флагманов в Кыргызстане, которая, несмотря на все трудности, уверенно и динамично развивается. Развитие дизайнерского мастерства в Кыргызстане нашло признание в мировой индустрии моды и искусства. Поэтому все больше и больше людей задействованы в этой отрасли, которые вносят непосильный вклад в её развитие. Ежегодно награждаются самые почетные представители данной отрасли Ассоциацией предприятий легкой промышленности КР «Легпром» в профессиональный праздник «День работника легкой промышленности». 9 июня 2019 года Почетной Грамотой были награждены Турусбекова Н.К. – директор Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова и Аманова Н.С. – преподаватель специальности «МКШИ» Политехнического колледжа КГТУ за значительный вклад в развитие отечественной текстильно-швейной отрасли.

 

Коллектив Политехнического колледжа поздравляет с профессиональным праздником и желает Вам крепкого здоровья, творческих успехов, стабильности и благополучия Вам и Вашим семьям.

11 июня 2019 года кафедра «Менеджмент» ИЭФ КГТУ им. И. Раззакова подписали Меморандум с ОсОО ХЭППИджоб о взаимном сотрудничестве, с целью тесного взаимодействия и развития партнёрства в вопросах трудоустройства молодых кадров, выпускников кафедры «Менеджмент».

Меморандум руководствуется совместной работой в вопросах поиска, подготовки, и переподготовки, трудоустройства выпускников кафедры; организаций семинаров, мастер – классов, тренингов по актуальным вопросам подготовки специалистов для выхода на рынок труда; ярмарки вакансий с привлечением работодателей и содействия трудоустройства выпускников; возможности прохождения производственных практик в соответствии со специальностью.

На кафедре «Менеджмент» в этом году завершают обучение 17 бакалавров и 14 магистрантов. Есть надежда, что все они найдут достойную работу с высокооплачиваемой заработной платой.

13 июня 2019 года ректоратом КГТУ им. И. Раззакова был обсужден и подписан Меморандум с ОсОО «ХЭППИджоб» о взаимном сотрудничестве с рядом кафедр («Менеджмент», «Автомобильный транспорт», «Технология машиностроения») с целью тесного взаимодействия и развития партнёрства в вопросах трудоустройства молодых кадров, выпускников бакалавров и магистров нашего университета.

Меморандум руководствуется совместной работой в вопросах поиска работодателей, подготовки переподготовки, трудоустройства выпускников кафедры, организаций семинаров, мастер – классов, тренингов по актуальным вопросам подготовки специалистов для выхода на рынок труда, ярмарки вакансий с привлечением работодателей и содействия трудоустройства выпускников; возможности прохождения производственных практик  в соответствии со специальностью.

8 июня 2019 года во дворце спорта им.Кожомкула состоялся Первый летний фестиваль сыра и вина где, членами жюри являлись наши коллеги, профессионалы своего дела д.т.н., профессор Мусульманова М.М. и доцент Мамбетова А.Ш. А так же на фестивале приняли участие преподаватели и магистранты нашей кафедры.